Calendar >

Events Details

List View Calendar

Seisiún Eolais: Dioplóma sa Ghaeilge / BA (Gaeilge Fheidhmeach)
Tuesday, 1:15 PM to 2:15 PM Jun 13th 2017

Ar mhian leat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge?

Táthar ag glacadh le hiarratas faoi láthair ar scéim Beartais Breisoideachais (FEP) na hOllscoile. Seo do sheans cáilíocht Ghaeilge a bhaint amach!

·         Dioplóma sa Ghaeilge: Tá an cúrsa seo ar fáil ag  leibhéil éagsúla ag brath ar do chumas sa teanga. Táille iomlán de €990 an costas de ghnáth, ach íocann foireann na hOllscoile táille laghdaithe de €660 in aghaidh na bliana. Is féidir leat na costais seo a chlúdach tríd an scéim FEP. Tuilleadh eolais agus foirm iarratais anseo

·         Céim BA: Is cúrsa dhá bhliain é an BA (Gaeilge Fheidhmeach) atá oiriúnach do chomhaltaí foirne toisc gur cúrsa páirtaimseartha agus cumaiscthe atá ann. Tuilleadh eolais agus foirm iarratais anseo

Tuilleadh Eolais

Beidh seisiún eolais faoi leibhéil éagsúla an Dioplóma sa Ghaeilge ar siúl Dé Máirt 13 Meitheamh 2017 ar 1.15pm i Seomra 106 Áras na Gaeilge.


Interested in Learning or Improving your Irish here on campus? The University’s Further Education Policy (FEP) scheme is open for applications until Friday 16 June. Avail of this ideal opportunity to get a qualification in Irish!

·         Diploma in Irish: This course is available at various levels depending on your ability in the language. A fee of €990 per year normally applies for this course, but NUI Galway staff pay a reduced fee of €660 per year. You can apply to have this fee covered through the FEP scheme. More info and application here

·         BA Degree: The BA (Gaeilge Fheidhmeach) is a two-year course, which is suitable for staff as it is delivered part-time through blended learning. More info and application here.

More Info

There will be an information session regarding the Diploma in Irish and BA (Gaeilge Fheidhmeach) on Tuesday 13 June at 1.15pm in Room 106, Áras na Gaeilge.

Discipline/Office/Unit Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Category Other
Location Áras na Gaeilge, Seomra 106
Location Type On Campus

Link
http://www.staff.socs.nuigalway.ie/index.php?eventDetailsID=MTE4Mg==

Calendar iCal